Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

EHEC-infektion, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Du är, eller misstänks vara smittad av tarm­­bak­te­rien EHEC (Enterohemorrhagisk E. coli). Vanligen kommer smittan från mat eller dryck. Smitta kan också överföras vid kontakt med djur. Köttfärs, opastöriserad mjölk, grönsaker & vatten är exempel på livsmedel som kan vara förorenade med avföring från t ex nötbo­skap. EHEC-bakterier tål inte höga temperaturer varför upphettning av mat och dryck kan förhin­dra smitta.

Sjukdom vid EHEC brukar domineras av diarré, som kan vara blodig. Magkramp är vanligt liksom illamående och kräkningar. En del får inga eller enbart lindriga symptom. Vanligen upphör symptomen inom 1 vecka. Den akuta infektionen ska ej behandlas med antibiotika. Ibland kan sjukdomen kompli­ceras av skador i blodkärl och njurar. I dessa fall krävs vård på sjukhus.

EHEC-bakterierna finns i tarmen och kan smitta från person till person via orena händer efter toalettbesök eller liknande. Noggrann handhygien är viktig för att undvika smittspridning. Du smittar mest då du har diarré. Så länge Du har symptom från magtarm-kanalen ska Du inte arbeta.

EHEC-bakterien kan finnas i tarmen efter att symptomen upphört. Om Du arbetar med oförpackade livsmedel, inom vård eller omsorg med spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar får du inte återgå i arbete förrän prov visat att du är smittfri eller din doktor bedömt att Du inte är smittsam.

Råd för att förhindra smittspridning:

 • Tvätta händerna noga efter toalettbesök och före måltid.
 • Använd flytande eller egen tvål.
 • Använd egen eller engångshandduk.
 • Det är bra om Du kan ha egen toalett.
 • Håll toalettrummet väl städat.
 • Var noga med handhygienen efter blöjbyten. Använd blöja paketeras i plast­påse.
 • Undvik karbad - duscha istället.
 • Du bör inte laga mat eller hantera mat åt andra, inte ens i din familj.

Bindande förhållningsregler:

 • Smittsamt barn skall ej vara på daghem.
 • Arbetar Du med livsmedel, skall Du informera Din arbetsgivare om smittan.
 • Du får inte yrkesmässigt hantera oför­packade livsmedel eller vårda spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar förrän Du smittfriförklarats.
 • Du måste komma på de återbesök och lämna de kontrollprover som Din läkare bedömer nödvändiga.

EHEC är allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler Din läkare ger. Om Du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2007-06-14

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion