Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Campylobacter, patientinformation

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är campylobacterinfektion?


Du har blivit smittad med tarmbakterien Campylobacter. Denna bakterie kan ge symptom som diarré (ibland blodtillblandad), magsmärtor, feber och kräkningar. Symptomen går i regel över inom någon vecka, men smittämnet kan finnas kvar i tarmen ytterligare flera veckor. I regel är sjukdomen självläkande och endast i sällsynta fall ges antibiotikabehandling.

Bakterien finns i tarmen


Då du har diarré finns en viss risk för att du sprider smittan på grund av att fler bakterier då utsöndras. Det är ovanligt att någon i omgivningen blir smittad. Genom att hålla god hand- och toaletthygien minskar risken för att överföra smittan.
Många vilda och tama djurarter, särskilt fågel, men även nötkreatur, gris, hund och katt kan bära Campylobacter. Smitta överförs som regel genom mat och dryck, som innehåller bakterierna. Bakterierna dör vid upphettning, varför mat som är väl kokt och stekt inte utgör någon risk, såvida den inte blivit återsmittad via användning av ej rengjorda köksknivar, skärbrädor o dyl.

Arbetar du inom vård / omsorg eller med livsmedel är det särskilt viktigt att stanna hemma tills diarréerna upphört och avföringen är normal. Detsamma gäller barn på daghem / förskola.

Arbetar du med oförpackade livsmedel är du enligt livsmedelslagen skyldig att meddela din arbetsledare om din smitta.

För att förhindra att andra smittas bör du göra följande:

* Arbeta inte när du har diarré.
* Tvätta händerna efter toalettbesök.
* Använd egen tvål, gärna flytande, och egen handduk.
* Om ditt blöjbarn är smittat, paketera använd blöja i plastpåse. Denna kastas bland vanligt hushållsavfall. Rengör skötbordet och tvätta händerna noga efter blöjbyte.

Ytterligare hygienråd finns i smittskyddsbladet "Hygienråd vid tarmsmitta" som du kan få av din läkare

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enhten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.
 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
 


Fastställt
2004-07-01

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion