Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Salmonella, patientinformation 

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Du är smittad (eller misstänks vara smittad) med tarmbakterien Salmonella. Vanligen blir man infekterad genom förorenad mat eller dryck. Bakterien kan också finnas hos djur. Salmonella orsakar oftast diarré, men sjukdomsbilden kan variera från besvärsfrihet till hög feber och "blodförgiftning". Symtomen går i regel över inom någon vecka, men smittämnet kan finnas kvar i tarmen ytterligare en tid.
I de flesta fall gör antibiotikabehandling ingen nytta. Vid allvarlig sjukdom med feber och risk för komplikationer har däremot antibiotika ett klart värde.

Bakterien finns i tarmen.

Smittsamheten är störst vid diarré, som innebär fler bakterier och större svårigheter att hålla god hygien. Symtomfria personer är mindre smittsamma. Genom att hålla god toaletthygien och ofta tvätta händerna minskar risken att överföra smitta. I allmänhet krävs ganska stor mängd bakterier för att man ska bli sjuk, men vissa människor är särskilt mottagliga, t ex småbarn och äldre personer.
Smitta överförs främst om bakterierna får möjlighet att föröka sig. Olämpligt hanterad och förvarad mat kan på så sätt bli farlig. Bakterier dör vid upphettning. Föda som är genomkokt (stekt, grillad etc) överför därför inte Salmonella. Genom att hålla varm mat varm och kall mat kall förhindras bakterietillväxt.

Genom att följa enkla hygienråd - t.ex. som i smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta” - kan oftast den som är symtomfri vara i arbete, skola eller barnomsorg. För vissa situationer eller yrken krävs dock omplacering eller avstängning till dess du bedömts som smittfri. Du är då skyldig att lämna kontrollprover.

För att förhindra att andra smittas bör du iaktta följande:

* Tvätta händerna ofta och noga, särskilt när du hanterar livsmedel
* Använd egen tvål, helst flytande, och egen handduk eller pappershandduk. Det är en fördel om du disponerar egen toalett, men det är inget krav
* Om blöjbarn är smittade, tvätta händerna noga efter blöjbyte. Håll skötbordet väl rengjort. Använda blöjor paketeras i plastpåse och slängs som vanligt hushållsavfall.

Bindande förhållningsregler:

* Inom följande riskyrken måste man omplaceras eller avstängas i väntan på "smittfriförklaring":
- personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel
- personer som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med gravt nedsatt immunförsvar
* Du är skyldig att lämna de kontrollprover som läkaren föreskriver

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna. Tills en sådan prövning har gjorts måste du följa de regler du fått.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 


 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

 
036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2004-04-07

 

 

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion