Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

MRSA – patientinformation, Landstinget i Jönköpings län

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

 

Vad är MRSA?

I en bakterieundersökning som gjorts på ett prov som tagits på dig har man funnit MRSA, meticillinresistenta Staphylococcus aureus.
MRSA är mer motståndskraftig mot våra vanligaste antibiotika såsom penicillin och penicillinlika antibiotika, än vanliga Staphylococcus aureus. I övrigt skiljer de sig inte från vanliga aureus stafylokocker, även kallade gula stafylokocker. Många av oss har gula stafylokocker i näsan (c:a 30%) eller på huden (c:a 10%). Normalt märker vi inte av dessa bakterier men ibland förorsakar de infektioner, vanligtvis sårinfektioner. Gula stafylokocker trivs dock speciellt bra om huden är skadad som vid sår eller eksem eller där det finns ett ”främmande föremål” som till exempel en urinkateter.
Den som bär på MRSA kan få ett särskilt behandlings-/informationskort som underlättar information om smittan vid kontakt med sjukvården.

Hur sprids MRSA?

Smittspridning med MRSA sker i sjukhusmiljö men också i andra vårdformer såsom äldreboenden. Smittspridning kan ske via personalens händer och kläder eller via kontakt mellan personer där den ena bär på MRSA. Det finns en ökad risk att bli smittad om man har olika ”riskfaktorer” som sår, eksem eller kateter.
Risk för smittspridning på förskolor och i skolor förfaller vara liten så länge ”riskfaktorer” saknas.
MRSA är vanligt i många länder, framförallt i sjukhusmiljö. Vi vill förhindra att den sprids i vårt land, i synnerhet inom sjukvården och inom andra vårdformer såsom äldrevård. Den som varit i kontakt med sjukvården i utlandet eller i regioner med ökad MRSA-förekomst, som patient eller personal, ska därför uppge detta vid kontakt med den svenska sjukvården.
Det är viktigt att använda goda (basala) hygienrutiner för att förhindra MRSA-spridning.

Hur behandlas MRSA?

Den som bär på MRSA behöver i regel ingen behandling med antibiotika. Om MRSA däremot förorsakar infektion kan behandling med speciella antibiotika bli nödvändig.

Kan man bli fri från MRSA?

Du kan vara bärare av MRSA under kort eller lång tid. Tyvärr saknas metod för att med säkerhet avgöra om man blivit fri från MRSA. Risk finns att MRSA kan återkomma om du får ett nytt sår, en ny kateter eller om du behandlas med antibiotikum. Vid kontakt med sjukvården gäller därför att du alltid ska berätta att du har eller har haft MRSA, så att nya odlingar kan tas. Detta för att minska risken för eventuell spridning till andra och för att du ska få rätt sorts antibiotikum om behandling behövs. Om du har fått ett behandlings-/informationskort kan du visa det.

Kan du ta emot besök?

Det finns inga hinder för att ta emot besök eller att besöka andra i deras hem eller på andra ställen.

För att förhindra att andra smittas bör du iaktta följande:
 Iaktta god handhygien. Använd flytande tvål och egen handduk. Det är särskilt viktigt att noggrant tvätta händerna om du berört infekterat sår eller kateter.

 Anhöriga som hjälper till med vård av MRSA-bärare ska tvätta händerna noggrant.

 Om du har kateter eller sår infekterade med MRSA ska såren vara väl bandagerade och förbandet torrt när du lämnar din bostad. Lägg använda förband eller annat material i plastpåse. Knyt ihop påsen och kassera som vanligt avfall.

 Vid dusch/bad i hemmet använd flytande tvål och egen handduk. Rengör badkaret med vanligt rengöringsmedel när du badat.

 Om du har eksem som går igenom huden eller sår ska du inte bada i bassäng, bada allmän bastu eller sola i solarium.

 Tvätt av handdukar och sänglinne sker vid minst 60 grader. Kläder tvättas vid den temperatur plagget tål.

 Barn som har sår eller eksem ska ha läkt hud innan barnet återgår till förskola. Skolbarn kan gå till skolan med väl bandagerat torrt sår.

Förhållningsregler.

 Om du arbetar inom sjukvården/äldreomsorgen/hemtjänsten gäller särskilda bestämmelser som du får av din behandlande läkare.

 Du är skyldig att berätta att du är infekterad med MRSA när du söker sjukvård, får sjukvård/omvårdnad i hemmet eller annat boende samt när du får tandvård.

 Du måste informera om din MRSA-infektion om du får fotvård eller om annan icke-medicinsk åtgärd utförs som tatuering eller piercing.

 Diskutera med din behandlande läkare om det finns andra personer i din omgivning som löper påtaglig risk att smittas och därför ska informeras.

 Du är skyldig att lämna de kontrollprover som din läkare föreskriver.

 Du är skyldig att hålla regelbunden kontakt med din behandlande läkare.

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt Smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Smittskydd Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare
 
036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2004-12-31

 

Uppdaterad: 2013-08-19
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion