Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Shigella – patientinformation

Patientinformation och förhållningsregler – smittskyddsläkarnas smittskyddsblad

Du är/misstänks vara smittad med tarmbakterien Shigella. Denna bakterie kan ge symptom med kraftiga diarréer som ibland är blodtillblandade, knipsmärtor i buken och feber. Men man kan också få betydligt lindrigare symptom och i en del fall kan man bära på smittan utan att ha några symptom alls. I regel går sjukdomen över av sig själv. Ofta behandlar man dock med antibiotika, eftersom Shigella är relativt smittsam.

Bakterien finns i avföringen och kan smitta från person till person genom förorenade fingrar efter toalettbesök. Vanligen blir man infekterad genom förorenad mat eller dryck. Djur kan inte föra smitta eller bli sjuka av Shigella. Din smittsamhet är störst om du har diarré. Shigellabakterien kan överleva utanför kroppen på tvålar och fuktiga handdukar och kan också förorena livsmedel och vatten och på så sätt smitta människor som får i sig bakterien. Bakterierna dör vid upphettning. Föda som är genomkokt (stekt, grillad etc) och ej förorenad efter upphettningen, överför därför inte Shigella. Genom att hålla varm mat varm och kall mat kall förhindras bakterietillväxt. Djupfrysning påverkar ej bakterien. I Sverige är Shigella oftast en utlandssmitta men inhemska fall finns också.

Genom att följa de enkla hygienråden i smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta” kan oftast den som är symptomfri vara i arbete eller skola. För vissa situationer eller yrken krävs dock omplacering eller avstängning till dess du bedömts som smittfri. Du är då skyldig att lämna kontrollprover.

Bindande förhållningsregler

* Smittsamt barn skall ej vistas på daghem.
* Om du arbetar med livsmedel är du enligt livsmedelslagen skyldig att informera din arbetsgivare om smittan.
* Du får inte yrkesmässigt bereda eller hantera oförpackade livsmedel eller vårda spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar förrän du ”smittfriförklarats”.
* Du måste komma på de återbesök och lämna de kontrollprover som din läkare bedömer nödvändiga.

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.   

Adressen till  Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare
 
036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2004-07-01

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion