Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Giardiainfektion, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad

Du har blivit smittad av en parasit som heter Giardia och som kan orsaka diarréer,  illamående, gaser och uppkördhet i buken. Man kan även vara smittad utan att märka det alls. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

Giardia smittar genom mat eller dryck som innehåller smittämnet, eller genom nära kontakt med smittad person.

Smittämnet finns i tarmen och kommer ut med avföringen, det är därför viktigt att du är extra noga med din handhygien.

Om du i ditt yrke hanterar oförpackade livsmedel är det speciellt viktigt att du iakttar noggrann handhygien. Enligt Livsmedelslagen är du skyldig att meddela din arbetsledare om din smitta.


För att förhindra att andra smittas bör du följa dessa råd.

 Tvätta händerna ordentligt före måltid och efter toalettbesök. Använd egen tvål eller flytande tvål.
 Använd egen handduk eller engångshandduk. Håll toalettsits, spolknopp, tvättställ och kranar väl rengjorda.
 Om blöjbarn är smittbärare, tvätta händerna noga efter blöjbyten. Håll skötbordet väl rengjort.
 Använda blöjor paketeras i plastpåse, som slängs med vanliga sopor.
 Du bör inte bada i badkar, duscha istället.
 Du bör inte besöka bassängbad förrän du är helt symtomfri.
Barn med diarré ska inte vara på förskola
 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
2005-08-24

Fastställt
2005-09-05

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion