Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Hepatit A – läkarinformation

Allmänfarlig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. (HB)

 

1. Laboratoriediagnostik

Serumprov för bestämning av hepatit A-antikroppar (anti-HAV). Anti-HAV (IgG) visar endast att man varit infekterad någon gång. Anti-HAV (IgM) visar aktuell infektion. IgM-antikroppar kvarstår upp till 6 månader. Möjligheten för PCR och typning finns vid SMI

2. Smittvägar

Fekal-oral smittväg dominerar. I Sverige oftast importfall med smittspridning från förorenat livsmedel (inkl. vatten). Person-person-smitta förekommer, vanligast från nära hushållskontakter och barn, vilka ofta är anikteriska. Livsmedelsburna utbrott har förekommit i Sverige liksom ett flertal utbrott i daghemsgrupper. Smittan kan även överföras vid vissa sexuella kontakter och med infekterade sprutor hos narkomaner.

3. Inkubationstid

2-6 veckor, i medeltal 4 veckor.

4. Patienten

Smittsam två veckor före till en vecka efter ikterusdebut. Kroniskt bärarskap förekommer ej. Ingen specifik behandling finns. Ingen smittfrihetskontroll behövs. Hygienråd som vid fekal-oral smitta (se smittskyddsblad ”Hygienråd vid tarmsmitta”). För patienter med riskyrken och daghemsbarn, avstängning eller omplacering under inkubationsperioden och en vecka efter eventuell symptomdebut.

Som risksysselsättning betraktas:
A. Hantering av oförpackade livsmedel inkl. dricksvatten
B. Skötsel av spädbarn eller blöjbarn
C. Matlagning eller beredning av mat åt andra
D. Vård av sjuka

5. Smittspårning/åtgärd

Frågor: utlandsresa med eller utan gammaglobulin eller vaccinskydd? Resmål? Tidpunkt? Kontakt med andra med liknande symptom? Småbarnskontakt? Narkomani? Kostanamnes (vid misstänkt inhemsk smittkälla i form av dricksvatten, andra livsmedel o. d. - snabb kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltning). Yrke och arbetsplats? Familjemedlemmars yrke? Daghemsvistelse för barn?

Åtgärder: (efter kontakt med smittskyddsläkaren) provta misstänkt smittkälla (serologi). Informera och provta kontakter till indexfallet (t. ex. hushållskontakter). I väntan på provsvar avstängning eller omplacering beroende på yrke/risk för vidare spridning.

Postexpositionsprofylax: gammaglobulinprofylax till samtliga hushållskontakter och daghemskontakter (2 ml i. m. till vuxen, 1 ml i. m. till barn < 30 kg). Profylax ges upp till två veckor efter smittillfället. Vaccin kan eventuellt användas som postexpositionsprofylax tidigt under inkubationsperioden.

Preexpositionsprofylax: vaccination rekommenderas i första hand. Gammaglobulin kan också användas.

Daghem: föreståndare och ansvarig läkare kontaktas om barnet kan ha smittats eller fört smitta vidare på daghemmet. Överväg provtagning av personal med symptom, barn och personal i indexfallets daghemsgrupp samt föräldrar med symptom i indexfallets daghemsgrupp. Information till personal och föräldrar. Vid flera fall i gruppen ges gammaglobulin till barn och personal.

Skola: skolbarn bör vara hemma så länge de är smittsamma. Information till skolläkare, skolsköterska.

Riskarbetsplatser: vid risk för smittspridning på arbetsplats kontaktas smittskyddsläkaren . Om patienten eller familjemedlem har bedrivit livsmedelsarbete kontaktas miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Eventuellt avstängning eller omplacering beroende på typ av sysselsättning.

6. Anmälan

Anmälan på därför avsedd blankett till smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet (SMI).

7. Kriterier för klinisk anmälan enligt smittskyddslagen

Endast anti-HAV (IgM)-positiva individer anmäls.
Hepatit A, patientinformation 2004-07-01
Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Smiittskydd Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönkping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.
 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
2004-07-01

Fastställt
2004-06-10

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion