Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Hepatit A – patientinformation

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

 

Vad är hepatit A (epidemisk gulsot)?

Du är eller misstänks ha blivit smittad med hepatit A-virus, vilket ger inflammation i levern och oftast även gulsot. Infektionen läker som regel utan behandling och ger normalt inga bestående men. Däremot är du smittsam från två veckor före till en vecka efter insjuknandet.

Hur blir man smittad?

Hepatit A-virus finns i den sjukes avföring och sprids oftast genom mat och vatten som förorenats. Smittan kan också spridas från person till person. De flesta har dock smittats utomlands. Den som en gång haft hepatit A har ett livslångt skydd mot sjukdomen.

Råd och förhållningsregler för att hindra smittspridning

För att förhindra att andra smittas bör du följa de enkla hygienråden i smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta”. Nedanstående förhållningsregler måste du följa.

Bindande förhållningsregler:

* Smittsamt barn skall ej vistas på förskola eller skola.
* Om du arbetar med livsmedel är du enligt livsmedelslagen skyldig att informera din arbetsgivare om smittan.
* Du får inte yrkesmässigt bereda eller hantera oförpackade livsmedel eller vårda spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar förrän du ”smittfriförklarats”.
* Du måste komma på de återbesök och provtagningar som din läkare bedömer nödvändiga.

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna. 

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Smittskydd Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.
 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
2004-07-01
 

Fastställt
2004-06-11

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion