Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Tuberkulos, patientinformation

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

 

Hur blir man smittad

Sjukdomen tuberkulos orsakas av en bakterie. Den sprids oftast genom att man andas in bakterierna som kommer ut i luften när en person med smittsam lungtuberkulos hostar. Tiden från smittotillfället till insjuknandet kan vara mycket lång.

Det finns effektiva mediciner

Det finns effektiva mediciner mot tuberkulos, men medicinerna verkar inte direkt. Det tar därför viss tid innan du är helt smittfri.
Det är viktigt att du under denna period inte smittar andra. Var noga - det här är viktigt - med att ta dina mediciner enligt den ordination du fått och att du fullföljer hela behandlingskuren. När du inte längre är smittsam kan du i de flesta fall leva helt normalt. I allmänhet behöver du bara vara sjukskriven under en kortare period.
Tuberkulos räknas som en allmänfarlig sjukdom och vi måste göra en så kallad smittspårning för att hitta andra smittade. Din familj och andra som du ofta umgås med kallas för tuberkulinprövning och vanligtvis också lungröntgen. Du är skyldig att medverka i smittspårningen och de som kallas är skyldiga att låta sig undersökas.

De här förhållningsreglerna måste du följa för att inte smitta andra:

- Du måste komma på de återbesök och kontroller som din behandlande läkare anser är nödvändiga.
- Du får inte ändra medicineringen utan att diskutera detta med din behandlande läkare.
- Vill du byta läkare skall du underrätta din behandlande läkare.

Så länge du är smittsam bör du dessutom

- Inte dela sovrum med andra
- Inte umgås med småbarn och gravida kvinnor, eller med personer som inte är vaccinerade eller har nedsatt immunförsvar.
Du får vistas i ditt hem och utomhus, men undvik personkontakt med andra än din familj. Bjud helst inte hem gäster.

Du är skyldig att följa reglerna

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna. Tills en sådan prövning har gjorts, måste du följa de regler du fått.

 

Adressen till smittskyddsläkaren i ditt landsting är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

 
036-32 23 07

Version

Reviderat
2004-07-01

Fastställt
2004-06-09

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion