Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Amöbainfektion, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Du har blivit smittad av en parasit som heter amöba (Entamoeba histolytica) och som kan orsaka diarréer, ibland blodiga, och ont i magen. Man kan även vara smittad utan att märka det alls. I mycket sällsynta fall kan infektionen spridas till andra organ, vanligtvis levern. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

Amöba smittar genom mat eller dryck som innehåller smittämnet, eller genom nära kontakt med smittad person. De flesta som upptäcks ha amöba har smittats vid längre utlandsvistelse i tropiska eller subtropiska områden.

Smittämnet finns i tarmen och kommer ut med avföringen, det är därför viktigt att du är extra noga med din handhygien.

Om du i ditt yrke hanterar oförpackade livsmedel är det speciellt viktigt att du iakttar noggrann handhygien. Enligt Livsmedelslagen är du skyldig att meddela din arbetsledare om din smitta.


För att förhindra att andra smittas bör du följa dessa råd.

 Tvätta händerna ordentligt före måltid och efter toalettbesök. Använd egen tvål eller flytande tvål.
 Använd egen handduk eller engångshandduk. Håll toalettsits, spolknopp, tvättställ och kranar väl rengjorda.
 Om blöjbarn är smittbärare, tvätta händerna noga efter blöjbyten. Håll skötbordet väl rengjort.
 Använda blöjor paketeras i plastpåse, som slängs med vanliga sopor.
 Du bör inte bada i badkar, duscha istället.
 Du bör inte besöka bassängbad förrän du är helt symtomfri.
 Barn med diarré ska inte vara på förskola.


 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version
 

Reviderat

 

Fastställt
2005-08-24

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion