Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Cryptosporidieinfektion, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad

Du har blivit smittad av en parasit som heter Cryptosporidium och som kan orsaka vattentunna diarréer, illamående och kräkningar.

Cryptosporidium smittar genom att man sväljer mat eller dryck som innehåller smittämnet, eller genom nära kontakt med smittad person. Parasiten tål normal klorbehandling och kan därför också smitta via förorenat dricksvatten, bad eller bassängvatten.
Smittämnet finns i tarmen och kommer ut med avföringen, det är därför viktigt att du är extra noga med din handhygien. Symtomen går som regel över inom några veckor, men smittämnet kan finnas kvar i tarmen ytterligare en tid.

Om du i ditt ditt yrke hanterar oförpackade livsmedel, är det speciellt viktigt att du iakttar noggrann handhygien. Enligt Livsmedelslagen är du skyldig att meddela din arbetsledare om din smitta

För att förhindra att andra smittas bör du följa dessa råd:

 Tvätta händerna ordentligt före måltid och efter toalettbesök. Använd egen tvål eller flytande tvål.

 Använd egen handduk eller engångshandduk. Håll toalettsits, spolknopp, tvättställ och kranar väl rengjorda.

 Om blöjbarn är smittbärare, tvätta händerna noga efter blöjbyten. Håll skötbordet väl rengjort.

 Använda blöjor paketeras i plastpåse, som slängs med vanliga sopor.

 Du bör inte bada i badkar - duscha istället.

 Du bör inte besöka bassängbad förrän tidigast en vecka efter det att symtomen försvunnit.

 Barn med diarré bör inte vara på förskola.


 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version
 

Reviderat
 

Fastställt
2005-02-22

 

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion