Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Yersiniainfektion, patientinformation

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är Yersiniainfektion?

Du har blivit smittad med bakterien Yersinia. Denna bakterie finns bla hos djur som gris, hund och katt. Hos människa ger bakterien symptom som diarré och magsmärtor. Vuxna kan även få ledbesvär eller hudutslag, ibland som enda symptom. Symptomen går i regel över inom någon vecka, men smittämnet kan finnas kvar i tarmen ytterligare flera veckor. I regel är sjukdomen självläkande.

Hur blir man smittad?

Kunskapen om smittvägarna är ofullständig, men troligen smittas man via något man ätit eller druckit. Särskilt stor är risken om man äter rått eller otillräckligt upphettat kött. Fläskkött anses oftare vara förorenat med yersiniabakterier.
Eftersom bakterien växer till vid kylskåpstemperatur kan förorenad mat som förvarats längre tid i kylskåp utgöra en risk. Bakterien avdödas när födan upphettas.

Bakterien finns i tarmen

Yersiniainfektion uppträder oftast som spridda enstaka fall. Då du har diarré finns en viss liten risk för att du sprider smittan på grund av att fler bakterier utsöndras. Genom att hålla god hand- och toaletthygien minskar risken för att överföra smittan.

Arbetar du inom vård / omsorg eller med livsmedel är det särskilt viktigt att stanna hemma tills diarréerna upphört och avföringen är normal. Detsamma gäller barn på daghem / förskola.

Arbetar du med oförpackade livsmedel är du enligt livsmedelslagen skyldig att meddela din arbetsledare om din smitta.

För att förhindra att andra smittas bör du göra följande:
* Arbeta inte när du har diarré.
* Tvätta händerna efter toalettbesök.
* Använd egen tvål, gärna flytande, och egen handduk.
* Om ditt blöjbarn är smittat, paketera använd blöja i plastpåse. Denna kastas bland vanligt hushållsavfall. Rengör skötbordet och tvätta händerna noga efter blöjbyte.

Ytterligare hygienråd finns i smittskyddsbladet "Hygienråd vid tarmsmitta" som du kan få av din läkare.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2005-06-29


 

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion