Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

VRE, patientinformation  

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är VRE?

I en bakterieodling som tagits på dig har man funnit så kallade VRE (Vancomycinresistenta Enterokocker).
Enterokocker tillhör den normala bakteriefloran i tarmen. Vancomycinresistent betyder att bakterien har egenskapen att vara okänslig för Vancomycin och andra gängse antibiotikabehandlingar. I övrigt skiljer de sig inte från normalfloran som finns i tarmen. Normalt märker man inte av om man har denna typ av bakterie, men ibland kan de infektera sår eller urinvägar och ge en mera långdragen infektion.

Hur sprids VRE?

VRE-bakterien sprids till andra personer eller föremål som den smittade kommer i kontakt med, framförallt om den smittade har diarré. Smittrisken är större om personerna har sår, eksem eller kateter. Det är angeläget om att bakterien inte sprids inom sjukhus eller vårdmiljöer. Vårdpersonal kommer därför att använda skyddsrock/plastförkläde, handskar och handsprit när de vårdar dig.

Hur behandlas VRE?

Beroende på var bakterien sitter väljs åtgärd. Förorsakar bakterien infektion kan behandling med antibiotika bli aktuellt. För sår- och eksembehandling gäller att skapa en så gynnsam miljö som möjligt för läkning. Kroppens immunförsvar ges då möjlighet att utrota bakterien.

Kan jag bli av med VRE?

Ja, men du kan vara bärare av VRE-bakterien under lång tid (månader upp till år). Det är svårare att bli av med bakterien om du måste antibiotikabehandlas av annan orsak.

Kan VRE komma tillbaka?

Ja, vid långvarig antibiotikabehandling.

Kan jag ta emot besök?

Ja, det finns inga restriktioner att ta emot besök eller träffa andra personer. Besökare behöver inte bära några speciella skyddskläder. För friska personer utgör inte bakterien några problem.

Vad händer om jag behöver sjukvård/tandvård?

Inga restriktioner för tandvård.
Vid sjukvårdande behandling skall du visa detta informationsblad. Om bakterieodlingen visar att du har VRE i sår/eksem kan det bli aktuellt med vård på infektionsklinik om du behöver bli inlagd på sjukhus.

Vem kan ge mer information?

Kontakta din läkare eller vänd dig till vårdhygien, infektionsklinik eller smittskydd.

 

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 JÖnköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
2012-06-20

Fastställt
2004-06-09

Uppdaterad: 2012-06-21
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion