Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Hepatit E, patientinformation  

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. (SS)

 

Vad är hepatit E?

Hepatit E orsakas av virus som ger inflammation i levern och oftast även gulsot. Infektionen läker ut utan behandling och ger normalt inga bestående men.

Hur blir man smittad och när är man smittsam?

Viruset finns i avföring och sprids oftast genom mat och vatten som förorenats. Smittan kan ibland spridas från person till person. De flesta blir smittade utomlands. Troligtvis kan smitta även överföras via förorenade sprutor vid injektion av narkotika/delade sprutor. Smittan kan också spridas vid intim kroppskontakt. Du är smittsam från 1 vecka före till 2 veckor efter insjuknandet.

Råd och förhållningsregler för att hindra smittspridning
För att förhindra att andra smittas bör du följa hygienråden i smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta”. Nedanstående förhållningsreglerna måste du följa:

Bindande förhållningsregler:

Tvätta händerna noga efter toalettbesök.
Du får inte laga mat eller hantera mat åt andra.
Smittsamt barn får inte vistas på förskola.
Smittsamt skolbarn får inte deltaga i matlagning i skolan.
Du får inte bada i offentlig bubbelpool eller liknande.
Om du arbetar med livsmedel är du skyldig att informera din
arbetsgivare om din smitta.
Du får inte dela sprutor med andra.
Du får inte vara blodgivare.
Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna. Tills en sådan prövning har gjorts, måste du följa de regler du fått. Adressen till smittskyddsläkaren i ditt i ditt landsting är:

 

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2006-12-14

 

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion