Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

HTLV I, II patientinformation, Landstinget i Jönköpings län

 

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är HTLV infektion? HTLV I och HTLV II infektion orsakas av virus med låg smittsamhet. Några procent av de som smittas med HTLV får, oftast först efter många år, symtom på sjukdom. Det kan t ex vara en typ av cancer i lymfsystemet kallad adult T-cells leukemi eller lymfom (ATL) eller en sjukdom i nervsystemet som ger symtom från muskler speciellt i nedre delen av kroppen, kallad HTLV associerad myelopati (HAM) eller tropisk spastisk parapares (TSP). Dessa sjukdomar är mycket sällsynta i Sverige. HTLV är inte att förväxla med HIV och kan inte ge upphov till AIDS.


Hur blir man smittad och när är man smittsam?

Virus kan överföras från människa till människa vid samlag eller från mor till barn, i huvudsak genom amning. HTLV kan också överföras via blod t ex då man delar spruta. Vid transplantation av vävnad från en smittad person kan HTLV infektion också föras vidare. Den som har fått en HTLV-infektion har så långt vi vet idag, virus kvar hela livet, men de flesta får aldrig några sjukdomsbesvär.
Smitta sprids inte vid vanliga sociala kontakter.

Råd och förhållningsregler för att hindra smittspridning

För att förhindra att andra smittas bör du (då smitta kan ske via blod) följa följande hygienråd:

Var noga med att lägga förband även på småsår. Om någon hjälper dig skall denne använda plasthandskar. Förpacka nedblodad materiel noga innan den kastas. Blodfläckar på exempelvis golv torkas med klorin/virkon eller motsvarande desinfektionsmedel.

Nedanstående förhållningsreglerna måste du följa:

Bindande förhållningsregler

• När Du söker sjuk- eller tandvård, informera om Din infektion.
• Ge inte blod, donera inte sperma, bröstmjölk eller något organ.
• Dela inte spruta, spets eller uppdragningskärl med någon.
• Använd kondom vid samlag med tillfällig partner.
• Amma inte Ditt barn.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat

 

Fastställt
2006-12-18

 

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion