Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Tyfoid/paratyfoid, patientinformation

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Du är/misstänks vara smittad av en salmonellasort som kan ge tyfoid- resp paratyfoidfeber. Denna bakterie kan ge en kraftig allmäninfektion med hög feber och ibland kraftiga diarréer. Man kan också få betydligt lindrigare symtom och i en del fall kan man bära på smittan utan att ha några symtom alls. Ofta ger man behandling med antibiotika.

Bakterien finns i avföringen och kan smitta från person till person genom förorenade fingrar efter toalettbesök. Smittsamheten är störst vid diarré, som innebär fler bakterier och större svårigheter att hålla god hygien. Bakterien kan överleva utanför kroppen på tvålar och fuktiga handdukar och kan också förorena livsmedel och vatten och på så sätt smitta människor som får i sig bakterien. Vanligen blir man smittad genom förorenad mat eller dryck. Bakterier dör vid upphettning. Föda som är genomkokt (stekt, grillad etc), och ej förorenad efter upphettningen, överför därför inte Salmonella. Genom att hålla varm mat varm och kall mat kall förhindras bakterietillväxt. Djupfrysning påverkar ej bakterien. I Sverige är tyfoid och paratyfoid oftast en utlandssmitta men inhemska fall finns också.

Genom att följa de enkla hygienråden i smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta” (din läkare har detta ) kan oftast den som är symptomfri vara i arbete eller skola. För vissa situationer eller yrken krävs dock omplacering eller avstängning till dess du bedömts som smittfri. Du är då skyldig att lämna kontrollprover.

Bindande förhållningsregler:
 Smittsamt barn skall ej vistas på daghem.
 Om du arbetar med livsmedel är du enligt livsmedelslagen skyldig att informera din arbetsgivare om smittan.
 Du får inte yrkesmässigt bereda eller hantera oförpackade livsmedel eller vårda spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar förrän du ”smittfriförklarats”.
 Du måste komma på de återbesök och lämna de kontrollprover som din läkare bedömer nödvändiga.
 Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna. Tills en sådan prövning har gjorts, måste du följa de regler du fått.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittkskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat

 

Fastställt
2005-05-14

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion