Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Psittacos patientinformation, Landstinget i Jönköipngs län

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad
 

Du har insjuknat i papegojsjuka, en lunginflammation orsakad av en bakterie med det latinska namnet Chlamydophila psittaci/Chlamydia psittaci. Andra namn på denna sjukdom är ornitos och psittacos. Åkomman kan drabba både djur och människor. Personer som insjuknat i papegojsjuka har oftast smittats av fåglar. Inkubationstiden (tid från smittotillfälle till att man blir sjuk) är vanligen 5-15 dagar.

Sjukdomens namn, papegojsjuka, antyder att den i fågelvärlden skulle drabba enbart papegojor men i själva verket är den mycket utbredd och man känner till över 130 fågelarter som kan smittas. De flesta av våra vilda fåglar kan insjukna och sprida smitta. Många fåglar blir sjuka och dör men långt ifrån alla. En del fåglar kan förefalla helt friska men ändå under lång tid utsöndra bakterier, vilka kan förekomma i sekret från fåglarnas luftvägar och torka in i fjäderdräkten och på så sätt spridas när fåglarna flaxar. Bakterierna kan även finnas i fåglarnas avföring. De kan hålla sig levande under lång tid utanför fågelkroppen, exempelvis i damm och i intorkad avföring i lokaler där fåglar vistas. Man kan då bli smittad genom att andas in smittat damm. Om du har burfågel bör du kontakta veterinär för att eventuellt få antibiotika utskrivet.

Överföring av bakterierna från människa till människa förekommer mycket sällan. Du behöver alltså inte vara orolig för att smitta andra personer i din omgivning. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika och genomgången sjukdom ger sällan upphov till några men.

Det är mycket angeläget att du tänker efter var du kan ha ådragit dig smittan. En lokal där smittämnet förekommer kan saneras efter beslut av kommunens miljökontor.
Har du nyligen köpt hem burfågel? Har du besökt någon zoologisk affär? Det räcker med ett kort besök, t ex för att köpa mat till akvariefiskar. Har du rensat fågelholkar eller matat fåglar vid ett fågelbord och i så fall, föreföll någon av fåglarna att vara sjuk?


 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat

 

Fastställt
2005-05-23

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion