Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Genomförda studiecirklar

Studiecirkel 1

Innehåll: område 3, 5, 8, 10 och13.
Deltagande verksamheter:

 • Anestesi, Operation och Akutkliniken Värnamo
 • Kirurgkliniken Värnamo Sjukhus
 • Kvinnokliniken Värnamo och Eksjö
 • Medicinkliniken Jönköping
 • Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
 • ÖNH- Aud.mottagningen Värnamo
 • OP/IVA, Akut, ortoped, Ryhov - område 3
 • OP/IVA, Kirurgi, ortoped, Ryhov - område 5 och 8
 • Psykiatriska kliniken Jönköping
 • Rehabmedicin Ryhov
 • Värnamo - Gislaved  - Barnmedicin  
   

Studiecirkel 2

Innehåll: område 3, 7 och 14.
Deltagande verksamheter:

 • Geriatriska kliniken Ryhov
 • Geriatriska kliniken Värnamo
 • Onkologkliniken Ryhov
 • Psykiatriska kliniken 
   

Studiecirkel 3

Innehåll: Läkemedel. område 3 och 7.
Deltagande verksamheter:

 • Mullsjö vårdcentral
 • Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov
 • Öronkliniken, Ryhov
 • Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
 • Radiologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Studiecirkel 4

Innehåll: Vårdrelaterade infektioner, område 4, 10 samt Calici (vinterkräksjukan). Genomfördes i samarbete med Enheten för smittskydd/vårdhygien. Deltagande verksamheter:

 • Akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov
 • Akutvårdsavdelningen Länssjukhuset Ryhov
 • Kirurgkliniken Länssjukhuset Ryhov
 • Medicinkliniken Eksjö
 • Medicinkliniken Jönköping
 • Medicinkliniken Värnamo
 • Ögon/öronvårdavdelning Ryhov
 • Ortoped och reumatologkliniken Länssjukhuset Ryhov

Kontakt

Berit Axelsson

 

Uppdaterad: 2010-12-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion