Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Webbutbildning i Jämställd vård - bättre vård

Genom forskning och statistik har det visat sig att det görs medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan kvinnor och män.  Det är nödvändigt att synliggöra och diskutera kvalitetsbrister och hur de påverkar kvinnor och män i olika åldrar. Vilka har tillgång till resurserna - pengar, tid, ny teknik och behandlingsmetoder? Vilka är kvinnors och mäns behov, intressen och livsvillkor och hur påverkar det olika sjukdomstillstånd? En jämställd vård ökar patientsäkerhet och kvalité.

Den här utbildningen ska ge dig grundkunskaper om jämställdhet, kön och genus inom hälso- och sjukvården. Du får också tips och idéer för vad som kan göras för att uppnå jämställd vård på din enhet.

Utbildningen innehåller fyra övergripande områden:

  • Jämställd vård
  • Genus
  • God vård
  • Verktyg.

Under varje område finns det flera frågor att fördjupa sig i, samt övningar som stöd för reflektion. Webbutbildningen har tagits fram av Region Jönköpings län med stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Hur gör man?

Utbildningen kan genomföras vid ett eller delas upp på flera tillfällen. Man kan genomföra den i grupp eller individuellt. Det tar ca 30 minuter att gå igenom utbildningen ensam.
Det tar 45 minuter eller längre att gå igenom utbildningen i grupp, inklusive reflektionsfrågor beronde på hur diskussionslystna ni är.

Rekommendationen är genomföra utbildningen i grupp, t ex på arbetsplatsträffar, då reflektionsövningarna ger mest när man kan diskutera med andra.

Du kan välja att genomföra utbildningen med eller utan speakerröst (med hjälp av volymknappen på datorn). I en grupp kan speakerrösten vara ett stöd för att hålla ett jämnt tempo genom utbildningen.

Innan du startar utbildningen:

  • Se till att bild och ljud fungerar.
  • När du klickar på länken nedan öppnas även utvärderingen. Fyll i den när du/ni är klara med utbildningen. Om utbildningen genomförs i grupp, kan gruppens samlade intryck redovisas. Om du genomför utbildningen enskilt, fyller du även i utvärderingen enskilt.

Starta Webbutbildningen och öppna utvärderingen

Kontakt

Charlotte Jerkelund,
036-324530, 070-538 13 31

Oskar Liljebäck, projektledare
036-32 42 05, 0706-32 50 75


Malin Skreding Hallgren
036-32 12 54,  0738-42 12 54

 Länkar

Uppdaterad: 2014-12-29
Charlotte Jerkelund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion