Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Genomförda aktiviter

Genomförda utbildningar, program och andra aktiviteter med anknytning till Säker vård – alla gånger.


Suicidpreventiva dagen

  • 10 september, Jönköpings sjukvårdsområde
  • 30 september samt 1 oktober på Höglandets sjukvårdsområde.
    Föreläsare Jan Beskow är professor, psykiater, folkhälsoarbetare och suicidforskare
    Inbjudan lärandekalendern (regionens intranät)
  • 20 november på Värnamos sjukvårdsområde, under ”Psykiatrins dag”.

Läs mer om den internationella suicidpreventiva dagen i samarbete med WHO


Ledningskraft för god och säker vård

Se alla presentationer från dagarna (nytt fönster)

 


Workshop

Mätningen av patientsäkerhetskulturen bidrar till att utveckla verksamhetens patientsäkerhet. Tillsammans analyserar vi resultatet av undersökningen för att se hur vi kan agera för att förbättra oss ytterligare.

  • Hitta rätt i dataskogen, databasen – innehåll och möjligheter.
  • Hur arbetar jag med resultatet? Analys och fortsatt arbete.

Tid och plats

2 september 2011 kl. 08:30-12:00, Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus
14 september 2011 kl. 08:30-12:00, Gula villan, Eksjö sjukhus
16 september 2011 kl. 08:30-12:00, Visionen, Qulturum, Jönköping

Inbjudan till workshop (word, nytt fönster)


Seminarium om vårdprevention

Datum: Den 12 maj 2009
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentral


Föreläsning om fall

Den 14 oktober klockan 13:30 – 16:15 kommer professor Lars Nyberg från Luleås Universitet och berättar om det allra senaste inom forskningen kring fall. Fall är en av 14 områdena i satsningen "Säker vård – alla gånger" som Landstinget i Jönköpings län arbetar med.Plats: Aulan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Alla är välkomna. Ingen föranmälan krävs.


Inspirationsdag

Den 10 oktober klockan 09:00–14:30 genomfördes en "inspirationsdag" om Säker vård – alla gånger för att sätta fokus på detta arbete och ge möjlighet att ställa frågor. Vi ville ge bakgrund och idéer och för att visa hur säkerhetsfrågorna kopplas till andra aktiviteter och kommer in i de nya IT-stöden Fakta och Cosmic.Plats: Rosensalen, Rosenlund i Jönköping

Dokumentation


Uppföljning av studiecirkel ett

Fokus på område fem och åtta ur Säker vård – alla gånger
Datum: 20 oktober klockan 13:00 - 16:00
Plats: Qulturum


 


 

Kontakt

Berit Axelsson

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Michaela Brusberg, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv