Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Aktuellt på Metodikum

NEWS2 - för medarbetare som behöver kort teori samt praktisk träning: AF, Sa02, Puls, Blodtryck, Medvetandegrad (ACVPU) samt Temp. (2 tim)

 

Covid19 introduktion – för medarbetare som behöver introduktion inför arbete i samband med patienter med covid-19. (1,5 tim) Fokus på smittskydd och vårdhygien, användande av NEWS2 samt guidning i vilket stöd i form av PM/Riktlinjer som finns framtagna för egen kompetensutveckling.

 

Delegering – Syrgasbehandling – praktisk träning – för undersköterskor som behöver träna inför delegering av syrgasbehandling. (1 tim)

 

Introduktion för nyanställda – för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som redan har börjat arbeta och som ska arbeta i sommar. (8 tim)

Fokus på smittskydd och vårdhygien. ABCDE bedömning och initial åtgärd samt teori och praktisk träning på NEWS2. Syftet är också att skapa en förståelse för teamarbetets betydelse där interprofessionell teamträning i form av olika scenario ingår.

 

Introduktion för semestervikarier – för nya läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som ska arbeta i sommar. (8 tim)

Fokus på smittskydd och vårdhygien. ABCDE bedömning och initial åtgärd samt teori och praktisk träning på NEWS2. Syftet är också att skapa en förståelse för teamarbetets betydelse där interprofessionell teamträning i form av olika scenario ingår.

 

Jönköping

Datum Tid Innehåll Plats
      Jönköping
Tisdag 12/5 11:00 - 12:00 Delegering – Syrgasbehandling
– USK – praktisk träning
Metodikum
Onsdag 13/5 10:00 – 11:00 Delegering – Syrgasutbildning
– USK – praktisk träning
Metodikum
Torsdag 14/5 08:00 – 16:00 Introduktion för nyanställda Metodikum
Fredag 15/5 10:00 – 11:00 Delegering – Syrgasutbildning
– USK – praktisk träning
Metodikum
Tisdag 19/5 09:00 – 11:00 NEWS 2 Metodikum
Tisdag 19/5 13:30 – 15:00 Covid-19 introduktion Metodikum
Onsdag 20/5 08:00 – 16:00 Introduktion för nyanställda Metodikum
Tisdag 26/5 09:00 – 11:00 NEWS 2 Metodikum
Tisdag 26/5 13:30 – 15:00 Covid-19 introduktion Metodikum
Torsdag 4/6 08:00 – 16:00 Introduktion för nyanställda Metodikum
Måndag 8/6 08:00 – 16:00 Introduktion för semestervikarier
(USK, SSK, LÄK)
Metodikum
Tisdag 9/6 08:00 – 16:00 Introduktion för semestervikarier
(USK, SSK, LÄK)
Metodikum
Onsdag 10/6 08:00 – 16:00 Introduktion för semestervikarier
(USK, SSK, LÄK)
Metodikum
       

 

Värnamo

Datum Tid Innehåll Plats
      Värnamo
Tisdag 19/5 09:00 – 11:00 NEWS 2 Metodikum
Tisdag 19/5 13:30 – 15:00 Covid-19 introduktion Metodikum
Onsdag 20/5 08:00 – 16:00 Introduktion för nyanställda Metodikum
Tisdag 9/6 08:00 – 16:00 Introduktion för semestervikarier
(USK, SSK, LÄK)
Metodikum
Torsdag 11/6 08:00 – 16:00 Introduktion för semestervikarier
(USK, SSK, LÄK)
Metodikum
       

 

Eksjö

Datum Tid Innehåll Plats
      Eksjö
Onsdag 13/5 08:00 – 16:00 Introduktion för nyanställda Metodikum
Torsdag 14/5 09:00 – 11:00 NEWS 2 Metodikum
Torsdag 14/5 13:30 – 15:00 Covid-19 introduktion Metodikum
Onsdag 3/6 08:00 - 16:00 Intoduktion för nyanställda Metodikum
Onsdag 10/6 08:00 – 16:00 Introduktion för semestervikarier
(USK, SSK, LÄK)
Metodikum
Torsdag 11/6 08:00 – 16:00
 
Introduktion för semestervikarier
(USK, SSK, LÄK)
Metodikum
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Metodikum

Uppdaterad: 2020-05-27
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion