Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Metodikum

Färdighetsträning

Med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer kan autentiska kliniska situationer skapas där individuella och teams färdigheter kan provas och tränas.

Anpassade, effektiva pedagogiska principer används för att träna praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen.

Färdigheter som kan tränas är t ex sugning av övre och nedre luftvägar, venpunktion och kateterisering under handledning eller på egen hand.

Möjligheterna för träning styrs efter verksamheternas behov och önskemål.

Kontakt

Magnus Berndtzon
Projektledare för Metodikum

E-post:
Telefonnummer: 010 - 242 10 75

Uppdaterad: 2017-04-26
Magnus Berndtzon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion