Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Metodikum - Scenarioträning

Metodikum - Scenarioträning

En fullskalesimulering är en realistisk, klinisk situation där "patienten" är en avancerad simulator i fullskalemodell.

Simulering ger möjligheter att öva verklighetstrogna händelser där metodövningar vävs samman med träning i olika färdigheter som:

 • teamträning
 • kommunikation
 • beslutsfattande
   

För att simuleringen ska ge bäst utbyte krävs att deltagarna är aktiva, visar respekt för varandra och lever sig in i situationen.

Simulationen leds av en instruktör som guidar teamet genom scenariot, och debriefingen.

Övningarna kan filmas för att användas i debriefing och reflektion. Vad var bra? Vad kunde gjorts bättre?

För att alla ska känna trygghet i lärandet och efterföljande debriefing har alla som deltar i övning tystnadsplikt om det som görs och sägs.

Med SimMan 3G finns det möjlighet att "bygga" scenario utifrån befintliga behov och planeras tillsammans med "beställaren".

Exempelvis kan traumasituation, postoperativ vård, sepsis och medicinska tillstånd tränas.

 

 

Kontakt

Magnus Berndtzon
Projektledare för Metodikum

E-post:
Telefonnummer: 010 - 242 10 75

Fullskalesimulatorer

 • SimMan 3G (nytt fönster)
  För simuleringsträning, omfattande diagnostik, problemlösning samt teamträning.
 • ALS Baby trainer 200 (nytt fönster)
  ALS Baby kan användas för simuleringsträning, men också för individuell träning i avancerad återupplivning, inklusive luftvägsbehandling, HLR, kärlåtkomst och EKG-övervakning.
  Används i CEPS-utbildningen!
 • MegaCode Kid (nytt fönster)
  Mega Code Kid är en övningsdocka för avancerad livräddningsutbildning och träninging av intubering, A-HLR, defibrillering, pacing, provtagning och medicinering intravenöst eller intraosseöst. 
 • Nita New Born (nytt fönster)
  Nita Newborn är en modell av nyfödd flicka (cirka 1,8 kg och 40 cm) med riktmärken och rörlighet för att komma åt kärlen.
 • ALS Simulator (nytt fönster)
  ALS Simulator är en interaktiv modell för simulering av avancerade livräddande färdigheter.
 • Nursing Anne (nytt fönster)
  Nursing Anne kan användas för simulering och träning av komplett patientbedömning och vård, inklusive auskultering av ljud, röstljud och har en blodtrycksarm.
Uppdaterad: 2017-04-26
Magnus Berndtzon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion