Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Biobank för forskare

För handläggning av ansökningar/avtal och övrig administration inom lokalt biobankscentrum svarar biobanksamordnare Jeanette Karlsmo.

Beträffande ärendegång och dokument vid önskemål om tillgång till befintliga prover eller nyinsamlade prover inom Region Jönköpings län, se rubriken Tillgång till prov på Biobanksverige.se, (nytt fönster)


 

Kontaktperson

Jeanette Karlsmo
Biobankssamordnare
010-24 259 33

Länssjukhuset Ryhov
Patologilaboratoriet
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2017-12-06
Jeanette Karlsmo, Patologilaboratoriet, Psykiatri rehab o diagnostik