Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Kris och beredskap Region Jönköpings län

Epidemiplan för Region Jönköpings län inkl influensapandemiplan

 

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-24 22334

Tjänsteman i beredskap Region Jönköpings län

SOS Alarm 036-12 34 17

Tjänsteman i beredskap Folkhälsomyndigheten

010-205 24 00

Tjänsteman i beredskap Socialstyrelsen

SOS Alarm 0771-800 900

Mer information

Folkhälsomyndighetens krísberedskap (ny sida)

Säkerhetsdatablad för smittämnen, Folkhälsomyndigheten (ny sida)

Uppdaterad: 2019-04-04
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion