Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Hygienråd vid infektionsutbrott i förskola inom Jönköpings län

 

Infektionsutbrott = fler insjuknar än man normalt förväntar sig.

 

Extra noggrann handhygien – använd flytande tvål, pappershanddukar samt handsprit till personal

 

Se allmänna hygienråd på förskola (länk)

 

 Leksaker

 • Tvättbara leksaker rengörs dagligen
 • Mjuka leksaker som inte kan rengöras läggs undan eller slängs!

Kuddöverdrag

 • Tvättas dagligen

Ytor, handtag och andra områden som vidrörs med händerna

 • Rengöres dagligen med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
 • Vid utbrott med magsjuka används Virkon, alternativt Klorin enligt spädningsanvisning.  

Vid magsjuka (diarré och kräkning)

 • Toaletten städas minst en gång per dag, gärna flera. Använd Virkon, alternativt Klorin enligt spädningsanvisningarna.
 • Använd plastförkläde av engångstyp vid risk för nedsmutsning av kläderna

Mathantering

 • Barnen bör inte delta i dukning och hantering av mat som andra ska äta

 • Ingen buffé eller självservering under utbrottet 

Tandborstning

 • Gör uppehåll i tandborstningen.
 • Kasta gamla tandborstar!

Var ute mycket, det minskar smittspridning!
 

Kontakta BVC eller läkare på vårdcentral om man inte får bukt med infektionen.
 

Överväg stängning för rengöring.


 

 

 

Kontakt

Malin Bengnér
smittskyddsläkare

010-242 23 34

Matilda Bragd
smittskyddssjuksköterska
matilda.bragd@rjl.se
010-242 23 04

 

Version

Fastställt
2009-05-04

Reviderat
2016-03-22

2017-11-14

Uppdaterad: 2018-08-24
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion