Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Metodikum

Färdighetsträning på Metodikum

Genom praktisk träning kan du uppdatera din kompetens inom följande områden:

Länk till Vårdhandboken Säker Vård Körkort

Basala hygienrutiner (nytt fönster)

   

Central venkateter, CVK, (nytt fönster)

Område 4 Test

EKG (nytt fönster)

   

HLR (nytt fönster)

   

Injektionsteknik (nytt fönster)

   
Katerisering av urinblåsa (nytt fönster)    
Läkemedelshantering (nytt fönster) *    

Perifer venkateter (nytt fönster) *

   

Sondsättning (nytt fönster)

   

Stomivård (nytt fönster)

   

Subcutan venport (nytt fönster)

Område 4  

Sugteknik (nytt fönster)

   
Tracheostomivård (nytt fönster) *    
Ventilatorer (hantering och skötsel)    

Venös provtagning (nytt fönster)

   

 Vitala parametrar *

     Andningsfrekvens
          - Andningsvård (nytt fönster)
          - Oxygen, syrgas och saturationsvärde (nytt fönster)
     Hjärtfrekvens
          - Pulsmätning (nytt fönster)
     Blodtryck
          - Blodtrycksmätning (nytt fönster)
     
    Temperatur
          - Temperaturmätning (nytt fönster)
     Vakenhet
          - Medvetandekontroll (nytt fönster)

   

      * ingår i praktisk träning för semestervikarier Ryhov, sjuksköterskor


Instruktioner till atrapper

Venpunktion    
Enkel Mellan Stor
Katetersättning    
Kvinna och Man    

 

Kontakt

Magnus Berndtzon
Projektledare för Metodikum

E-post:
Telefonnummer: 010 - 242 10 75

Instruktörer:

Metodikum Jönköping

Övergripande
Karina Wahl
Magnus Berndtzon
Anna-Karin Jeppsson

CVK/Subcutan venport
Linda Jakobsson
Anki Hultin

Trackvård
Mariana Ahlberg
Karolina Adam

Läkemedel
Malin Holmkvist

PEG/Knapp/Gastrotube
Agneta Aasa

KAD
Susanne Samuelsson

Uppdaterad: 2017-04-26
Magnus Berndtzon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion