Region Jnkpings ln Passion för livet
plus.rjl.se/passionforlivet

Kontakt

passion för livet - coacher

 

För mer information om Passion för livet

 

Passion för livet utvecklas och stöds av Qulturum, Region Jönköpings län

 

Kontakt

Susanne Lundblad, Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län

Eva Timén, Folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län

Erica Löwhagen, Adminstrativ koordinator Qulturum Region Jönköpings län

Styrgrupp Passion för livet

Göran Henriks, Utvecklingsdirektör Qulturum Region Jönköpings län
Jesper Ekberg, Folkhälsochef Region Jönköpings län
Elsa Ask, Senior. En av grundarna Passion för livet
Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg Region Jönköpings län
Marie Ernsth Bravell, Docent gerontologi, Inst för Gerontologi Jönköping
Ann Johansson, Disputerad leg arbetsterpeut, Jönköping university
Eija Häman Aktell, Äldresomorgschef Skellefteå kommun
Susanne Lundblad, Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län
Eva Timén, Folkhälsoutvecklare Sektion folkhälsa Region Jönköpings län
 

 

Coacher/instruktörer

Jönköping:
Elsa Ingesson
0703-00 90 03

Lars Stenbäck
0708-87 78 59

Marie Bengtsson
0707-67 89 02

Lycksele:
Kerstin Forsman
0768-28 59 09

Stockholm:
Kerstin Backman
0704-97 81 85

Svedala:
Malin Josefsson
0768-65 81 29

Umeå:
Birgitta Wallin
0707-40 79 40 

Örebro:
Birgitta Wallbom
0730-38 47 49

Delta i Livscafé?

Är du intresserad av att delta i en av Passion för livets livscaféer?
Kontakt till Passion för livet i ditt län

Uppdaterad: 2018-06-26
Susanne Lundblad, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion