Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Bildkanon, foto: Jenny Lindberg, Smålandsfoto

Gör en powerpointpresentation

Tips och råd när du utformar ett bildspel

Vid presentationer med bildspel är det vanligt att använda programmet PowerPoint. Använd Regionens mall för PowerPoint-presentationer.

Tänk på

  • Presentationen ska vara en hjälp för åhöraren, inte fungera som stolpmanus till dig själv. Använd gärna anteckningsfältet för egna notering.
  • Bilderna och texterna ska komplettera det du säger, inte ge en upprepning.
  • Använd inte för många ppt-bilder och växla inte för snabbt.
  • Fånga mottagaren med en intresseväckande startbild, en utmanande rubrik, ett citat eller en speciell bild. Beskriv upplägget på din presentation i nästa bild. Följ en röd tråd.
  • Var inte rädd för luft, fyll inte hela ytan!
  • Lägg inte in detaljerade diagram med mycket text. För mycket information är svårt att hinna tolka.
  • Var sparsam med teknik (animering) där figurer i olika färger rör sig i bilden. Det är tröttande för ögonen.
  • Lägg ner lite möda på att hitta bra bilder, ofta kan symboler vara effektivt. Enligt lagen om upphovsrätt får man inte utan tillstånd använda eller göra andras bilder tillgängliga på Internet. Detta är viktigt att tänka på, t ex då man publicerar bildspel på Internet i dokumentationssyfte.
  • inte lägga in tyngre bilder än vad PowerPoint behöver. Filerna blir annars väldigt tunga och svåra att hantera.
  • När det gäller färger, typsnitt och textstorlek mm, se Regionens grafiska profil. Använd de vanligaste typsnitten för att undvika problem ifall du ska göra din presentation utomlands.

Kontakt

Ulla Hansson Green
kommunikatör

Läs mer

Svenska språkrådets webbplats

Uppdaterad: 2018-11-30
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion