Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Hand och penna, foto: Jenny Lindberg, Smålandsbilder

Gör en populärvetenskaplig presentation i text eller tal

Forskare har ett ansvar att sprida sin kunskap. Inte enbart till medarbetare och forskarkollegor utan också allmänhet, politiker och media är intresserade av nya forskningsresultat.

Fånga läsarens intresse

Populärvetenskap och forskningspublikationer skrivs efter helt skilda principer. Det gäller att se saken ur ett annat perspektiv än det invanda. Att skriva eller tala på ett lättbegripligt språk är bara halva arbetet, lika viktigt är att lyfta fram det som är nytt och spännande, att skala bort det som inte är lika angeläget för målgruppen.

  • En bra rubrik fångar intresset. Exempel: Skriv hellre "Vården förbättras tillsammans med patienterna" än "Forskning om patientmedverkan".
  • Börja med det viktigaste och mest spännande - oftast resultatet, berätta om vilken betydelse det får för den som berörs.

  • Metod ska man vara sparsam med i denna typ av presentation.
  • Undvik facktermer och förkortningar eller förklara dem där de inte kan undvikas.
  • Använd gärna bildspråk och metaforer när du beskriver.
  • Tänk på en specifik person som du känner, en granne eller släkting som inte är insatt i ämnet och skriv för henne eller honom, då blir det ofta lättare.
  • En populärvetenskaplig sammanfattning ska ofta kunna rymmas på en halv till en A4-sida.

Kontakt

Ulla Hansson Green
informatör
036-16 44 67
ulla.hansson.green@rjl.se

Länkar

 

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion