Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarmedverkan i särskilda boenden

Landstinget fördelar ansvar för fast läkarmedverkan på korttidsboenden och särskilda boenden. Vårdenheten ska ge personalen på boendena stöd samt utbildnings- och konsultinsatser enligt tecknade avtal.

Förteckning över boenden, antal platser och ansvar

Kontakt

Jenny Nilsson
vårdvalsenheten

Rapportera invånare i särskilt boende

För att kunna administrera avdraget för särskilda boenden behöver vårdvalsenheten uppgifter om vilka personer som bor i särskilt boende. På sikt kommer uppgifterna överföras från kommunerna, men inledningsvis ska vårdenheterna rapportera följande uppgifter om de som bor på de särskilda boenden vårdenheten har ansvar för:
• invånarens personnummer
• det särskilda boendets namn
• vilken kommun boendet finns i

Mejla Excel-blanketten till vårdvalsenheten senast kl. 18.00 den 30 juli 2010. Skriv en kommentar i Excel-blanketten om inte antalet boende överensstämmer med det antal boendeplatser som är registrerat.

Om vi inte får in några uppgifter från ett boende får den vårdenhet som har det geografiska områdesanvaret avdrag för samtliga boendeplatser.

Invånare i särskilt boenden (Excel-blankett)

Mer information

Förtydliganden kring läkarmedverkan på kommunala boenden (pdf)

Uppdaterad: 2010-07-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv