Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarmedverkan i särskilda boenden i Aneby kommun

Vårdenheten ansvarar för och ersätts för läkarmedverkan i särskilda boenden och korttidsboenden enligt avsnitt 10.4 i "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.


 Aneby vårdcentral
 

Särskilda boenden

Adress

Särskilda
boendeplatser

Korttids
platser

Antuna

Västerlånggatan 27-29

46

9

Demensboende

 

13

1

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om uppgifterna inte stämmer.

Uppdaterad: 2017-10-30
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv