Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Ansvar för särskilda boenden i Gnosjö kommun

Vårdenheten ansvarar för och ersätts för läkarmedverkan i särskilda boenden och korttidsboenden enligt avsnitt 10.4 i "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.


Gnosjö vårdcentral
 

Särskilda boenden

Adress

Särskilda
boendeplatser

Korttids
platser

Bäckgården

Läroverksgatan 10

26

 

Hamngården

Holmavägen 10

8

 

Rosendal

Rosendalsgatan 10

30

10

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om uppgifterna inte stämmer.

Uppdaterad: 2017-10-27
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv