Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarmedverkan i särskilda boenden i Habo kommun

Vårdenheten ansvarar för och ersätts för läkarmedverkan i särskilda boenden och korttidsboenden enligt avsnitt 10.4 i "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.


Habo vårdcentral
 

Särskilda boenden

Adress

Skärskilda boendeplatser

Korttids
platser

Kärrsgården, äldreboende

Kärrsvägen 27

Totalt 36

Totalt 6

Avd Eken

 

12

 

Avd Linden

 

12

 

Avd Björken

 

12

 

Korttidsenhet

 

 

6

Kärrsgården, demensboende

Kärrsvägen 27

Totalt 42

Totalt 0

Avd Norrgården

 

15

 

Avd Mellangården

 

15

 

Avd Sörgården

 

12

 

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om uppgifterna inte stämmer.

Uppdaterad: 2017-11-17
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv