Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Läkarmedverkan i särskilda boenden i Vaggeryds kommun

Vårdenheten ansvarar för och ersätts för läkarmedverkan i särskilda boenden och korttidsboenden enligt avsnitt 10.4 i "Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Skillingaryds vårdcentral
 

Särskilda boenden

Adress

Särskilda
boendeplatser

Korttids
platser

Sörgården

Åkersvägen 9

 50

 

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om uppgifterna inte stämmer.


Vaggeryds vårdcentral
 

Kommunala
boenden

Adress

Särskilda
boendeplatser

Korttids
platser

Furugården

Ekgatan 4

 76

 16

Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen om uppgifterna inte stämmer.

Uppdaterad: 2017-11-02
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv