Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Förteckning och förtydligande över ansvar för korttidsboende och särskilda boendeformer 

Ansvar för särskilda boendeformer per kommun

Läkarmedverkan i korttidsboende

För korttidsboende ansvarar läkare från vårdenhet som har avtal med kommunen. Efter patientens samtycke övergår ansvaret för den medicinska behandlingen vid korttidsvistelse till denna läkare. Vid behov ska samråd ske med läkare vid den vårdenheten där patienten är listad och en överrapportering ska alltid ske till denne i samband med avslutad korttidsvistelse.

Mer information

Kontakt

Uppdaterad: 2018-04-25
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv