Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Mål och styrdokument inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Aktiv sjukskrivning - för ett bra liv

Bakgrund

Sedan 2006 har staten och SKL ingått överenskommelser för att stimulera hälso- och sjukvården till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården.

För att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik och/eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa tecknades 2008 även en överenskommelse (”Rehabgarantin”) som gav landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser (ex. KBT/MMR).

År 2016 slogs ovanstående två överenskommelser samman till en överenskommelse.

Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019

En nationell överenskommelse mellan staten och SKL för år 2019 finns gällande insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. För att ta del av de statliga ekonomiska medel som ingår i överenskommelsen måste respektive landsting/region uppfylla ett antal villkor:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, för mer info se här
  4. Utökat elektroniskt informationsutbyte
  5. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 (pdf, nytt fönster)

Styrdokument för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

Ledning och rutin för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Region Jönköpings län har ett övergripande ledningssystem för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Varje vårdenhet ska ha rutiner för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

 

Lagen om försäkringsmedicinska utredningar 2019

Lagen om försäkringsmediciska utredningar (2018:744) innebär att regioner ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan.

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall försäkringsmedicinska utredningar. Utredningen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. Läs mer på SKLs webbplats.

SKLs webbplats om fördjupade utredningar (nytt fönster)

Rehabmedicinska kliniken Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum, har fått uppdrag att utföra försäkringsmedicinska utredningarna åt Försäkringskassan inom Jönköpings län. 

Rehabmedicinska kliniken Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum 

Region Jönköpings läns vision

Aktiv sjukskrivning – för ett bra liv

Region Jönköpings läns övergripande mål

  • Erbjuda patienter en aktiv, effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
  • Utveckla sjukvårdens bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete genom team.
  • Kontinuerligt utveckla samarbetet och samverkan med patienter och aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
Uppdaterad: 2019-08-06
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion