Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Värdegrund för PR-team® (primärvårdens rehabiliteringsutredning i team)

Helhetssyn

Utredningen ska utgår från ett bio-psyko-socialt synsätt – helhetssyn.

Patienten, både kvinna och man, är alltid subjekt i utredningen
Patienten, både kvinna och man, äger tillsammans med sjukvården resultatet av utredningen.
Utredningen skrivs för patienten, både kvinna och man. Transparens råder.

Teamet

Teamet bör, i den utsträckning det är möjligt, vara sammansvetsat och bestå av minst tre olika professioner. Läkaren är en obligatorisk deltagare.

Teamet ska ha en gemensam värdegrund.

Evidens

Vid evidensbaserad behandling är alltid det centrala:

   Triangel som illustrerar de tre centrala delarna i evidensbaserad behandling

1. Patientens, både kvinna och man, behov
2. Vetenskapligt underlag
3. Kliniska erfarenheter

Samverkan

I samverkan med rehabiliteringsaktörer utanför sjukvården (så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten) finns fyra styrande motiv:

  1. Det etiska motivet: Minska risken att ”patienten faller mellan stolarna”.
  2. Verksamhetsmotivet: En enskild aktör löser ej ensam patientens problem.
  3. Effektivitetsmotivet: Ger en högre livskvalitet för patienten till en lägre samhällskostnad.
  4. Kunskapsmotivet: Samverkan förstärker de medverkande aktörernas egen kompetens, samtidigt som det integrerar den i en större helhet.

Referenser

 Mer information

Värdegrund fastställd av Försäkringsmedicinskt forum i Jönköpings län i maj 2009

Uppdaterad: 2017-07-07
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion