Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Vision och värdegrund

Vision

Aktiv sjukskrivning – för ett bra liv.

Värdegrund

Sjukskrivningsprocessen ska vila på en solid värdegrund präglad av helhetssyn och ett evidensbaserat arbetssätt där patienter, kvinnor och män är i fokus.

Bilaga 1: Värdegrund för PR-team

 

 

Uppdaterad: 2017-06-30
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion