Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Övergripande mål

Region Jönköpings län ska:

  • Erbjuda patienter, både kvinnor och män, en aktiv och optimal sjukskrivningsprocess.
  • Utveckla sjukvårdens bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete genom team.
  • Kontinuerligt utveckla samarbetet med patienter, både kvinnor och män, och övriga rehabiliteringsaktörer i en föränderlig värld.

De övergripande målen bryts ner som mätbara strategiska mål i det balanserade styrkortet.

 

 

Uppdaterad: 2017-06-30
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion