Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Balanserat styrkort (BSC)

Hälso- och sjukvårdsdirektören fastställde det balanserade styrkort för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i februari 2009. Styrkortet revideras årligen av processledningen i dialog med Hälso- och sjukvårdsdirektören. Uppföljningen av mätetalen följs upp av och presenteras för sjukvårdens ledningsgrupp av processledningen.

Ytterst ansvarig är Regionstyrelsen.

Styrkort, Strategiska mål för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i Region Jönköpings län 2017 (pdf, nytt fönster OBS! dubbelsidig A3 utskrift)

 

 

Uppdaterad: 2018-04-30
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion