Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Mätning av strategiska och övergripande mål

Processerna mäts i det balanserade styrkortet.

Sjukskrivningsprocessen ska vara:

 • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig – sjukskrivning ska ske enligt nationella och lokala riktlinjer. Beslutsstödets övergripande och vägledande principer samt de specifika rekommendationerna är utgångspunkten. Vården ska utformas för att möta patientens, kvinnor och mäns  individuella behov på bästa sätt.
 • Säker – kontraindikationer för sjukskrivning ska iakttas (jfr vårdskada).
   
 • Patientfokuserad– sjukskrivning ska ske med respekt och i samråd med individen.
   
 • Effektiv – sjukskrivning ska ske med kostnadseffektivitet.
   
 • Jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla.
   
 • Ges i rimlig tid – ingen patient, kvinna eller man ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som det finns behov av.
   

 

Uppdaterad: 2018-04-30
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion