Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Förbättringsområden

I vårt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården i regionen arbetar vi med utvecklingsområden för bra folkhälsa och God vård enligt diamantbilden.

   Diamanten illustration av Landstinget i Jönköpings läns strategiska målområden

Utvecklingsarbetet inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ligger under området patientsäkerhet.

 

Uppdaterad: 2015-10-06
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion