Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Kontaktpersoner för försäkringsmedicin

Processledning inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Ann-Britt Ekvall
Processledare
Regionledningskontoret, Folkhälsa och sjukvård
Adress: Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
010-242 41 37, 070-612 41 37 

Susanne Leander
Processledare Jönköpings primärvårdsområde samt verksamhetsområde Psykiatri och rehabilitering
Adress: Höglandssjukhuset Eksjö, Hus 18, 575 81 Eksjö
072-519 46 47

Astrid Nordvall Persson
Processledare Höglandets primärvårdsområde samt verksamhetsområde Kirurgisk vård och Medicinsk vård
Adress: Höglandssjukhuset Eksjö, Hus 18, 575 81 Eksjö
073-056 87 37

Eva-Marie Sundkvist
Processledare Värnamo primärvårdsområde samt försäkringsmedicinska utredningar och utbildningar
Adress: Rehabmedicin Försäkringsmedicin, Hus 05, Nässjö vårdcentrum, 571 81 Nässjö
010-243 30 59, 070-659 31 08

Adam Löving
Försäkringsmedicinskt sakkunnig
Rehabmedicin Försäkringsmedicin, Nässjö vårdcentrum
adam.lofving.strale@rjl.se

Uppdaterad: 2018-07-24
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion