Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

Sedan 2008 har staten och SKL även tecknat en överenskommelse ”rehabgarantin” som ger landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser (ex. KBT och MMR) i syfte att förhindra sjukskrivning eller främja återgå i arbete. År 2016 upphörde "rehabgarantin", som enskild överenskommelse och ersattes istället av villkor 3 i den övergripande överenskommelsen mellan regeringen och SKL för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

En ny överenskommelse har slutits mellan staten och SKL för 2019. Villkor 3 (Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta) syftar till att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik och/eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa.

De medicinska behandlingsmetoder som ingår ska ha vetenskapligt stöd för att behandlingen leder till att arbetsförmågan bibehålls/återfås. Inom ramen för överenskommelsen ersätts landsting och regioner för vissa behandlings- och rehabiliteringsinsatser för en avgränsad målgrupp. Region Jönköpings län har avsatt medel för KBT/IPT/IKBT och MMR.

Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 (pdf, nytt fönster)

Rapportering 2019

Rapporteringsdatum:
kvartal 1, jan-mars: 2019-04-05
kvartal 2, april-juni: 2019-08-16
kvartal 3, juli-sept: 2019-10-04
kvartal 4, okt-dec: 2020-01-03

Excelfilen mailas till:
Höglandet: Astrid Nordvall Persson,
Jönköping- och Värnamoområdet: Susanne Leander,

Urval multimodal rehabilitering

Steven Lintons frågeformulär om smärtproblem finns nu i kortversion och kan användas vid urval inför multimodal rehabilitering.

NRS-primärvård

Vårdenheter som utför MMR 1 ska vara anslutna till NRS-primärvård. För mer information och aktuella nyheter se NRS webbplats

NRS-primärvård, länk till hemsida (nytt fönster)

Nyhetsbrev NRS primärvård 2018-12-18 (pdf, nytt fönster)

Rapporter inom multimodal rehabilitering

Primärvårdens rehabiliteringsutredning i team, PR-team®

Region Jönköpings län har utvecklat en checklista/formulär för att stödja arbetssättet med en helhetsbedömning i team. Målsättningen är att göra en teambedömning tidigt i sjukfall där det finns en komplex bild.

Kontakt

Ann-Britt Ekvall
Folkhälsa och sjukvård

Info om MMR2

Info från SKL  

NRS-rapporter

Uppdaterad: 2019-08-07
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion