Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

Sedan 2008 har staten och SKL även tecknat en överenskommelse ”rehabgarantin” som ger landstingen ersättning för evidensbaserade behandlingsinsatser (ex. KBT och MMR) i syfte att förhindra sjukskrivning eller återgå i arbete. År 2016 upphörde "rehabgarantin", som enskild överenskommelse och ersattes istället av ett villkor i den övergripande överenskommelsen mellan regeringen och SKL för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

En ny tvåårig överenskommelse har slutits mellan staten och SKL för år 2017-2018. Villkor 3 ”Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta” i överenskommelsen syftar till att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik och/eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa.

De medicinska behandlingsmetoder som ingår ska ha vetenskapligt stöd för att behandlingen leder till att arbetsförmågan bibehålls/återfås. Inom ramen för överenskommelsen ersätts landsting och regioner för vissa behandlings- och rehabiliteringsinsatser för en avgränsad målgrupp. Region Jönköpings län har avsatt medel för KBT/IPT/IKBT och MMR, enligt styrdokument för villkor 3.

För Region Jönköpings läns handlingsplan och styrdokument för alla villkor i överenskommelsen 2017-2018, se länk här (nytt fönster). 

Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar kring överenskommelsen 2017-2018, SKL (pdf, nytt fönster)

Rapportering 2018

Rapporteringsdatum:
kvartal 1, jan-mars: 2018-04-06
kvartal 2, april-juni: 2018-08-15 
kvartal 3, juli-sept: 2018-10-05
kvartal 4, okt-dec: 2019-01-04

Excelfilen mailas till:
Höglandet: Astrid Nordvall Persson,
Jönköpingsområdet: Susanne Leander,
Värnamoområdet: Eva-Marie Sundkvist,

ReDOTM -vardagsrevidering rapporteras inte i excelfilen utan rapporteras enligt följande länk (nytt fönster)

Om en patient får både KBT och Vardagsrevidering rapporteras endast en av insatserna.

 

Styrdokument för villkor 3

 

Urval multimodal rehabilitering

Steven Lintons frågeformulär om smärtproblem finns nu i kortversion och kan användas vid urval inför multimodal rehabilitering.

 

NRS-primärvård

Vårdenheter som utför MMR 1 ska vara anslutna till NRS-primärvård.

NRS-primärvård, länk till hemsida (nytt fönster)

NRS nyhetsbrev

 

Rapporter inom multimodal rehabilitering

 

Primärvårdens rehabiliteringsutredning i team, PR-team®

Region Jönköpings län har utvecklat en checklista/formulär för att stödja arbetssättet med en helhetsbedömning i team. Målsättningen är att göra en teambedömning tidigt i sjukfall där det finns en komplex bild.

Kontakt

Ann-Britt Ekvall
Folkhälsa och sjukvård

Info om MMR1 - sjukgymnastik

Ingrid Isaksson
Huskvarna vårdcentrum

Info om MMR1 - arbetsterapi

 

Info om MMR2

Info från SKL  

NRS-rapporter

Uppdaterad: 2018-09-13
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion