Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Utbildning i grundläggande försäkringsmedicin för AT och motsvarande nivå.

Kommande utbildningstillfällen

2019

  • 4 september
  • 4 december

2020

  • 4 mars
  • 10 juni
  • 2 september
  • 2 december

Om utbildningen

En dag med grundlig genomgång av relevant fakta avseende sjukförsäkringen och fördjupning av läkarintyget. Utbildningen riktar sig till AT-läkare samt även övriga professioner som har behov av  grundläggande kunskap inom försäkringsmedicin.

Sedan 1993 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan utbildning i försäkringmedicin.

Efter samråd med länets Hälso- och sjukvårdsledning och Försäkringskassans ledning beslutades att Försäkringskassan tillsammans med Region Jönköpings läns studierektorer skulle utforma en riktad utbildning för AT- och ST-läkare.

Utbildningen schemaläggs i samarbete med regionens studierektorer och ingår som ett obligatoriskt utbildningsavsnitt. Kursmaterialet som har tagits fram har anpassats till AT-läkarnas behov samt de lärandemål som tagit fram, och har uppskattats mycket av tidigare deltagare.
En viss modifiering har skett utifrån den kurskritik som ges efter varje kursomgång.

Vi har i utbildningen tagit fasta på det försäkringsmedicinsska beslutsstödet och de av Socialstyrelsen utgivna allmänna råd där man bland annat tar upp sjukfrånvarons hälsoeffekter, de samhällsekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaron, sjukskrivningstraditioner och den ansvarsfördelning som råder. En ytterligare viktig punkt är jämställd sjukskrivning.

Utbildningen syftar också till att klarlägga vilket ansvar socialförsäkringen har gentemot patienten och när socialtjänsten eller arbetsmarknadsverket tar vid.

Vi tycker också det är viktigt att träffas, diskutera olika problem som kan uppstå och ventilera våra olika synpunkter och tankar i dessa frågor.

Ann-Britt Ekvall                      Mona Ericsson

Processledare                        Försäkringskassan

 
 

Anmälan

Anmälan görs i Lärandekalendern

Meddela behov av särskild kost.

Dokumentation från utbildning 2019-06-12

Bildspel

Extra material
Tips läkarintyg vid psykisk ohälsa

Frågeformulär - patientens egen beskrivning av aktivitetsbegränsning samt grunduppgifter

Länkar
Metodstöd för sjukskrivning - info om försäkringen, att fylla i intyg, kompletteringar mm

Ifyllnadsstöd för läkarintyg vid sjukskrivning - vanliga beskrivningar av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsning

Jämställd sjukskrivning bl a info om genushanden, våld i nära relationer

 

Uppdaterad: 2019-06-13
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion