Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Utbildning i fördjupad försäkringsmedicin för ST och motsvarande nivå.

Kommande utbildningstillfällen

  • 2019-11-21
  • 2020-05-12

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

SKL har i samarbete med några landsting tagit fram en webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Övriga målgrupper är specialistkompetenta läkare och andra personalgrupper inom hälso- och sjukvården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar.

Kursen utgår från Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistkompetens och bygger vidare på målbeskrivningar i vägledningar för läkares grundutbildning och Allmäntjänstgöring. Kursen är en del av läkares kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin.

Ni hittar kursen här (SKL, nytt fönster).

Om utbildningen

Endags utbildning, uppdatering av viktiga delar inom sjukförsäkringen och fokus på samverkan mellan olika parter i sjukskrivningsprocessen. Utbildningen riktar sig  i första hand till ST-läkare och i mån av plats även till andra professioner som har behov av fördjupad kunskap i försäkringsmedicin.

Sedan 1993 genomför Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan, utbildning i försäkringmedicin.

Efter samråd med länets Hälso- och sjukvårdsledning och Försäkringskassans ledning beslutades att Försäkringskassan samt Region Jönköpings läns studierektorer skulle utforma en riktad utbildning för AT-och ST-läkare.

Utbildningen schemaläggs i samarbete med regionens studierektorer och ingår som ett obligatoriskt utbildningsavsnitt. Kursmaterialet, som har tagits fram, har anpassats till ST-läkarnas behov samt de lärandemål som tagits fram.

Delmål b4:

  • Kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten.
  • Kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården

Vi har i utbildningen tagit fasta på de av Socialstyrelsen utgivna allmänna råd där man bland annat tar upp sjukfrånvarons hälsoeffekter, de samhällsekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaron, sjukskrivningstraditioner och den ansvarsfördelning som råder. Ytterligare viktig punkt är socialstyrelsens beslutsstöd samt jämställd sjukskrivning.

Vi tycker också det är viktigt att träffas, diskutera olika problem som kan uppstå och ventilera våra olika synpunkter och tankar i dessa frågor.

Ann-Britt Ekvall                         Mona Ericsson
Processledare                            Försäkringskassan

Anmälan

ST-läkare anmäls genom att man startar sitt ST-block där försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk kurs.

Rehabkoordinator anmäler sig till  senast 1 vecka innan kursstart. ST-läkare är prioriterad grupp och rehabkoordinatorer erbjuds att delta i mån av plats.

Meddela behov av särskild kost.

Dokumentation

Webcert

Övrigt

Uppdaterad: 2019-08-06
Eva-Marie Sundkvist, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik