Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Rutiner då barn uteblir från tandvård

Barn som undviker tandvård har ofta ett stort behandlingsbehov. Det är viktigt att försöka få kontakt med familjen och uppmuntra till tandvårdsbesök.

Nedan presenteras riktlinjer för hur vi kan kontakta förälder eller tonårspatient samt förslag på brevformulering. Det är viktigt att kallelserutiner anpassas individuellt. Välj det eller de brev som passar.  Det personliga engagemanget från oss i tandvården för den enskilde patienten är av störst betydelse. Brev 4 kan skickas innan anmälan, eftersom föräldrarna i de flesta fall ska få information av den som anmäler.

 1. Kallelse per post eller telefon enligt klinikens rutiner.
 2. Vid uteblivande kontaktas målsman per telefon för ny tidbokning. Överväg att kontakta patienten direkt om det är en äldre tonårspatient. Bokad tid sänds också per post.
 3. Vid nytt uteblivande kontaktas målsman/patienten åter personligen per telefon. Hör efter orsak till uteblivande. Ge vid behov stöd och uppmuntran – vi kan och vill hjälpa ditt barn/dig. Personligt engagemang. Boka ny tid och sänd tid även per post.
 4. Om inte målsman/patienten kan nås per telefon skickas brev med meddelande om att patienten har uteblivit och målsman/ patienten uppmanas att själv ta kontakt för tidbokning senast angivet datum (brev 1).
 5. Vid frekventa uteblivanden och sena återbud kan brev övervägas där de upprepade ub/åb poängteras men samtidigt en ny inbokad tid meddelas (brev 2).
 6. Vid fortsatta uteblivanden av barn under 18 års ålder skickas brev till målsman med uppmaning att kontakta för tidbokning senast angivet datum, eftersom vi känner oro över att patienten inte får nödvändig tandvård (brev 3). Överväg samtidigt att informera om vår anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (brev 4).

Förslag på brev då patienter inom den organiserade vården inte kommer till tandvården.

OBS! Läs instruktionerna i spalten till höger innan du använder breven.

Ansvarig

Anna Lena Sundell

Ämnesansvarig i pedodonti
E-post:
Tfn: 010-242 53 66

 

Gör så här

 • Välj lämpligt brev.
 • Använd tangenten F11 för att gå emellan de olika fälten som ska fyllas i.
 • Om texten "Fel! Bokmärket är inte definierat" dyker upp, tryck på tangenterna Alt+F9.
 • Vid behov kan text ändras eller tas bort. Textfält som inte används måste tas bort för annars syns de i texten vid utskrift med "Fel! Bokmärket är inte definierat".
 • För den som inte arbetar vid Folktandvården i Jönköpings län kan logotypen i sidhuvudet tas bort.

 

 

 

Uppdaterad: 2018-06-12
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården