Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Om pedodontihandboken

Pedodontihandboken innehåller vårdprogram och manualer m.m. som är avsedda att vara till stöd för tandvårdspersonal i arbetet med barn- och ungdomstandvård. Handboken är utarbetad vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Kontaktperson för innehåll

Anna Lena Sundell
Ämnesansvarig i pedodonti
Avdelningen för pedodonti

Tfn:010-242 53 66

Kontaktperson för publicering

Helén Janson
E-post:
Tfn: 010-242 46 06

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården